กราฟปริมาณการซื้อขายธุรกรรม

  1. หน้าโฮม
  2. /
  3. กราฟ และสถิติ
  4. /
  5. กราฟปริมาณการซื้อขายธุรกรรม

กราฟปริมาณการซื้อขายธุรกรรมบน Near แสดงการใช้จ่ายในหน่วย USD ต่อธุรกรรมในแต่ละวันบนบล็อกเชน Near


กราฟ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆบนบล็อกเชน Near