กราฟราคา Near วันนี้ (USD)

  1. หน้าโฮม
  2. /
  3. กราฟ และสถิติ
  4. /
  5. กราฟราคา Near วันนี้ (USD)

สถิติราคา Near

ราคา Near (USD)


มูลค่าตลาด


ปริมาณการซืื้อขาย


ปริมาณ / มูลค่าตลาด


สูงสุดใน 24 ชั่วโมง


ต่ำสุดใน 24 ชั่วโมง


สูงสุดตลอดกาล


ต่ำสุดตลอดกาล


กราฟราคา Near ในแต่ละวัน (USD) โดยแสดงสถิติราคา Near ในวันที่ผ่านมาในหน่วยเงิน USD


กราฟ และข้อมูลทางสถิติอื่นๆบนบล็อกเชน Near